Groeten uit... Berlijn

De Siegessäule

De Siegessäule 2

Overzichts foto Gouden Elsje

Het door Friedrich Drake gemaakte bronzen beeld bovenop de zuil stelt Victoria, de godin van de overwinning voor. In de volksmond wordt zij "Goldelse" (gouden Elsje) genoemd. Aan deze naam kwam het 8,3 meter hoge en 35 ton zware beeld op grond van de opvallende vergulding. Friedrich Drake ontwierp het beeld naar model van zijn dochter Margarethe. Het beeld werd in 1954 gerestaureerd en opnieuw verguld. In 1989 is het voorlopig voor het laatst gerestaureerd.

Victoria is de godin van de overwinning in de Romeinse Mythologie en ze is in het Grieks bekend als Nike. De godin heeft vleugels maar de Berlijnse Victoria heeft een helm op met een adelaar en daardoor lijkt zij ook op Borussia, de personificatie van Pruisen. De Siegessäule kan worden bereikt door een voetgangerstunnel die in het jaar 1939 gebouwd is. De plannen hiervoor zijn van Albert Speer.

Oorspronkelijk werd de ruim 50 meter hoge Siegessäule op de Schlossplatze opgericht. Tijdens het bewind van de nationaal-socialisten en hun plannen voor de bouw van een groot Berlijn, werd in 1938 en 1939 de zuil verhuisd naar de Grote Ster waar ze nu staat en werd een vierde kolom van 7,5 meter toegevoegd. Hiermee heeft zij haar huidige hoogte van 66,89 meter bereikt.

Rond 1945

Op de foto hierboven de Siegessäule in 1945. Bovenop de zuil wappert de Franse vlag! (De Siegessäule lag in het deel dat in 1945 de Franse Sector was).

In de Tweede Wereldoorlog en met name in de slag om Berlijn in 1945 heeft de Siegessäule wonderlijk genoeg, nauwelijks schade opgelopen. Na de oorlog zou de zuil opgeblazen worden, net zoals alle oorlogsverheerlijkende Duitse monumenten.

Maar hoewel de Fransen op de sloop aandrongen, waren de Britten en de Amerikanen tegen, terwijl de Russen zich van stemming hierover onthielden. Het ging namelijk om het volgende. Bij de Siegessäule ging het over een bouwwerk dat vóór 1 augustus 1914 opgericht was. Dit was de datum van het begin van de Eerste Wereldoorlog en pijldag voor het wel of niet behouden van dit soort monumenten. Alleen de bronzen tafelen die aan de oorlog tegen Frankrijk en Denemarken herinnerden werden verwijderd en naar Parijs afgevoerd. Het reliëf "de Duitse Oorlog" uit 1866 bleef in Berlijn en lag jarenlang vergeten in de Spandau citadel.

Pas bij de viering van de 750 verjaardag van de stad Berlijn in 1987 kwamen de reliëfs uit Parijs weer terug en werden ze bewust in de fragmentarische toestand waarin ze toen waren, samen met het reliëf dat in Berlijn was achtergebleven, weer op de sokkel van het monument aangebracht. In 1989 werd de renovatie van de Siegessäule beëindigd.

Dit was het zo'n beetje over de Siegessäule, behalve nog dat Gouden Elsje een zusje heeft in Mexico! Dat zusje heet "Angel de la Independiencia" ofwel de "Engel van de onafhankelijkheid". Onthuld in 1910 ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Mexico.

Mexico City Mexicaanse Elsje
De Mexicaanse Engel

In 1957 is deze Engel van haar voetstuk gevallen, wat leidde tot grappen over de 'gevallen engel'. Onvoorstelbaar verhaal maar waar gebeurd! Zie onderstaande foto. Een jaar later werd de engel gerestaureerd weer terug geplaatst. Het monument overleefde de zware aardbeving van 1985!

Oeps!
1957, de Engel is gevallen...

De Mexicaanse zuil zou gemodelleerd zijn naar de Siegessäule in Berlijn, en de engel op de Siegessäule in Berlijn is weer gebaseerd op de Griekse Nikè die door de Romeinen ... Victoria werd genoemd.

Nikè - Victoria was in staat om te lopen en te vliegen met zeer grote snelheid, afgebeeld met vleugels terwijl ze een staf en een krans draagt in een wapperende jurk. In de Romeinse triomfbogen wordt Nikè vaak afgebeeld. De beroemdste beeltenis van Nikè is te vinden in het Louvre; de gevleugelde Nikè van Samothraki!

De Nikè van Samothraki
De Nikè van Samothraki

 

Berlijn, Siegessäule, ... auf wiedersehen!

 

Bronnen voor dit reisverhaal onder meer:
http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Siegess%C3%A4ule
http://www.mexicomaxico.org/ParisMex/resumen.htm
http://vereda.saber.ula.ve/historia_arte/gris_liquido/grisliquido6/cuerpos/ceg001.htm

 

Kijk hier voor andere reisverhalen!

 

 

 

pagina bijgewerkt: 2016-05-01