Het Olympisch Dorp van 1936

Inleiding | Plattegrond Dorp | Geschiedenis en Bouw 1931 - 1936 | De Spelen 1936 | Duitse Kazerne 1936 - 1945 | Russische Kazerne 1945 - 1992 | Heden 2007

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3

1931 - 1936 (Deel 3)

Het Hindenburghaus

Het centrale gemeenschapshuis in het dorp was het Hindenburghaus, genoemd naar Paul von Hindenburg, Rijkspresident sinds 1925 en tot zijn dood in augustus 1934 beschermheer van de Olympische Spelen. Het Hindenburg Haus bevond zich in de directe nabijheid van het ontvangstgebouw (plattegrond). Hindenburghaus 1936Het gebouw bestond uit twee verdiepingen en had verschillende vleugels die gegroepeerd waren rond een pleintje waar Hindenburg werd geëerd. Op de twee zijvleugels van het gebouw bevinden zich tableaus met daarop citaten van Hindenburg: "Ich baue fest auf dich deutsche Jugend" en "Die Treue ist das Mark der deutschen Ehre". Boven de ingang uit steen gehouden, het familiewapen van de Hindenburgs. Op de begane grond bevonden zich een grote ontvangstruime en ruimtes speciaal voor het beoefenen van godsdiensten, kantoren en vergaderruimtes waar de Olympische ploegen gebruik van konden maken.

Ook was daar een televisiekamer waar voor het eHindenburg Haus Plattegronderst in de Olympische geschiedenis, de Spelen in het Olympisch stadion rechtstreeks (met slechts 2 minuten vertraging) via een televisieuitzending gevolgd konden worden. Voor die tijd een absolute nieuwigheid en een staaltje van technisch kunnen.

Via twee trappen aan beide zijden van de open, zich over twee verdiepingen uitstrekkende ingangshal, kwam je op de bovenverdieping waar een erehal voor Hindenburg was ingericht. Voor een reliëf met marcherende soldaten stond een buste van de generaalmaarschalk. Het reliëf droeg het opschrift; "Möge die Wehrmacht ihren Weg immer kraftvoll und in Ehren gehen, als Bürge einer starken deutschen Zukunft". Duidelijk zichtbaar was hier de door de nationaalsocialistische machthebbers beoogde politisering van de sport en de bewuste vermenging met militaristische aspecten die de hele Olympische Spelen overschaduwde. Achter de erehal bevonden zich trainingsruimten en een grote feestzaal die ook als theater en bioscoop gebruikt kon worden. Naast talrijke internationale kunstenaars op muziek-, dans- en variétégebied, traden ook de Berliner Philharmoniker en het Ballett der Beliner Staatsoper hier op.

De zaal was met de modernste bioscooptechnieken uitgerust en naast weekoverzichten werden spel, sport en cultuurfilms vertoond met het doel "De buitenlandse gasten die vrijwel allen voor de eerste keer in Duitsland zijn, de landschappelijke schoonheid en de veelzijdigheid van het gastland en de bewoners te tonen... " Verschillende voorstellingen stuitten op felle kritiek omdat het zo overduidelijk propaganda voor het Duitse leger was en talrijke sporters verlieten de zaal onder protest.

Overige gebouwen

Het dorp beschikte over een artsenpost, gerund door de Whermacht. In de onmiddellijke omgeving van het Bastion lag Huis Hanau dat qua bouw gelijk was aan de andere woonblokken, maar was ingericht met röntgenapparatuur, hoogtezonnen en alle mogelijke meest moderne andere medische apparatuur. Ook een tandartspraktijk was aanwezig. Tijdens de duur van de spelen zijn daar ruim 900 man behandeld, variërend van schaafwonden tot verstuikingen en verkoudheden. Ernstigere zaken zoals botbreuken werden doorverwezen naar een extern ziekenhuis.

In het oostelijke gedeelte lag het KKommandantenhuisommandentenhaus, dat diende als onderkomen voor de dorpscommandant. Zijn kantoren waren in het Ontvangstgebouw maar dit was het woonhuis. Bij aanvang van de bouw van het dorp werd Hautpman Wolgang Fürstner door de Wehrmacht aangesteld als opperste bevelhebber van het Olympisch Dorp. Nadat deze echter "niet met de benodigde energie had ingegrepen" toen zo'n kleine 400.000 bezoekers tijdens de Open Deur dagen door het dorp stroomden en daarbij ook schade aanrichtten, vond men de aanleiding om de "halfjood" Fürstner te degraderen. Als commandant werd toen de Oberstleutnant Werner Freiherr von und zu Gilas ingezet. Fürstner had als plaatsvervanger nog slechts de rang van vicecommandant. Enige dagen na het einde van de Olympsiche Zomerspelen pleegde Fürstner zelfmoord, nadat hem eerst nog de Olympia-Medaille eerste klas uitgereikt was. Foto's 2007 van het Kommendantenhaus in "heden".

Sportfaciliteiten

In tegenstelling tot het dorp van de spelen in Los Angeles, werden in het Olympisch dorp ook op grote schaal sportfaciliteiten voor de atleten aangelegd. Er was een sportplaatZwemhals met een omloopbaan die gelijke maten had als die in het Olympisch stadion. De sportplaats was als het ware ingeklemd tussen twee hallen, in het zuiden het overdekte zwembad en in het noorden de sporthal.

Het Olympisch dorp beschikte over een voor die tijd ultra modern overdekt zwembad. Door een druk op een knop schoof de onderste helft van de grote ramen over de hele breedte omhoog en had men een onbelemmerd uitzicht op de sportplaats. Ook konden de sporters zo vanaf het sportveld het zwembad Turnhal 2betreden. Het zwembad beschikte over bruisbaden, stoombaden, een massageruimte, een kapper en natuurlijk kleedruimten.

Noordelijk van het sportveld lag de sporthal. Net als het zwembad was ook hier de muur grenzend aan het sportveld helemaal van glas en kon over de gehele breedte het onderste gedeelte elektrisch omhoog geschoven worden. Er was een boxring in de sporthal en diverse turntoestellen, de kleedkamers bevonden zich in het entree gedeelte van de sporthal.

Het sportveld dat grensde aan de sporthal en het zwembad was behalve trainingsveld ook een centrale ontmoetingsplaats voor de sporters.

Foto boven de sporthal in 2007.

Meer foto's uit 2007 van het Hindenburg Haus, het zwembad en de sporthal in "heden".

De Spelen van 1936 - Olympische groet of Nazigroet?

Volgende pagina

Lees verder op de volgende pagina

 

Pagina bijgewerkt: 2016-05-01