Het Olympisch Dorp van 1936

Olympisch Dorp 1936

 
Inleiding | Plattegrond Dorp | Geschiedenis en Bouw 1931 - 1936 | De Spelen 1936 | Duitse Kazerne 1936 - 1945 | Russische Kazerne 1945 - 1992 | Heden 2007

Inleiding

Tijdens onze eerste reis naar Berlijn in 2001 hoorde ik voor het eerst over Olympisch Dorphet Olympisch Dorp uit 1936. Door de bomen langs de autosnelweg Hamburg Berlijn zagen we in een flits wat oude gebouwen en dat was het dan. Het gegeven dat er nog restanten waren van het dorp uit 1936 vatte echter post en weer thuis begon ik informatie te verzamelen over die Olympische spelen en het dorp dat speciaal daarvoor gebouwd was. Dat er na 70 jaar nog wat van over was vond ik een intrigerend idee waarover ik mee wilde weten. Ik vond informatie over de Spelen zelf maar meer dan een enkele verwijzing naar het dorp kwam ik helaas niet tegen. Het duurde tot 2007 voordat ik dankzij een aanwijzing van mijn mailvriend Roger, ontdekte dat het dorp "Elstal" heette.

Met deze kennis moest het mogelijk zijn het dorp te lokaliseren en zo trokken we er in mei 2007 gewapend met kaarten van het gebied rondom Berlijn met de auto op uit, op zoek naar het dorp Elstal, in de buurt van legerplaats Döberitz. Het duurde niet lang of we kwamen wegwijzers tegen met daarop "Das historische Olympische Dorf 1936". Door de bomen langs de wegen zagen we betonnen overblijfselen van appartement gebouwen, die echter geenszins de indruk wekten te stammen uit de eerste helft van de vorige eeuw. Duidelijk aangegeven door de wegwijzers was het heel simpel het dorp te vinden en voordat we het wisten stonden we voor de ingang. Enige probleem was dat het complex maar tot 18.00 uur toegankelijk was en wij om half zes voor de deur stonden.

PotsdamEven eenVilla Wannsee stukje tussendoor. We hadden die dag de Villa Wannsee willen bezoeken maar daar stonden we helaas voor een gesloten deur. Toen naar Potsdam getogen om nog eens een kijkje te nemen bij het paleis van Frederik de Grote, altijd mooi en nu ook het Neue Palais gezien. Daarna alvast op zoek naar het Olympisch Dorp, je kunt tenslotte maar weten waar je wezen moet. We hoorden van de beheerder dat er dagelijks een rondleiding werd gegeven. Iedere ochtend klokslag 11 uur en we spraken dan ook af de volgende ochtend terug te komen.

Vrijdagmorgen stonden we dus om 10 uur (!) voor de poort en na het betalen van de entreegelden konden we vast op eigen houtje het terrein verkennen. We hebben gelopen en gelopen. Het is een erg uitgebreid terrein, nog steeds. Ondanks het vroege uur waren er al mensen aan het werk. Twee dames wezen ons de weg naar het Jesse Owens huis, en boden vriendelijOlympisches dorfk aan dat ze wel eventjes de deur voor ons zouden laten openstaan zodat we binnen een kijkje konden nemen smile

De kassaWe spraken met iemand die iets aan het onderhoud van de groenvoorziening deed. Bijna onbegonnen werk, zoveel "groen" was er en zoveel werk nog te verzetten! Ook spraken we een ploegje mensen dat in een van de gebouwen deuren aan het afbranden was. Ze kwamen uit de buurt en vertelden ons over het dorp en hoe het er was geweest de laatste jaren. Zij vertelden ons dat pas sinds eind 2004 het dorp voor publiek toegankelijk was. Vóór die tijd was het gesloten gebied!

Stipt om 11 uur meldden we ons weer bij de entree en daar begon de rondleiding. Onder leiding van een vrijwilliger die namens de Deutsche Kreditbank AG de rondleiding verzorgde, werden we ruim 3 uur lang rondgeleid door het dorp en voorzien van de meest fantastische en uitgebreide informatie die we ooit tijdens een rondleiding hebben gekregen!

We gaan beginnen. En we beginnen bij het begin!

Voorgeschiedenis

Reeds in het jaar 1916 zouden in Berlijn Olympische Spelen plaatsvinden. De Eerste Wereldoorlog verhinderde dit echter. Als veroorzaker van die oorlog werd Duitsland uit de Olympische Olympisch Dorp 1936gemeenschap verwijderd en mocht pas in 1928 bij de Olympische Spelen in Amsterdam weer aan de Spelen mee doen.

De drijvende krachten in Duitsland om de Spelen opnieuw naar Berlijn te halen waren Carl Diem, en Theodor Lewald respectievelijk voorzitter en president van het Duitse Olympisch comité waarbij Theodor Lewald al sinds 1923 IOC lid was. In 1930 werd de inschrijving bekend gemaakt en in mei 1931 stemden de IOC leden tussen de steden Barcelona en Berlijn. Berlijn won uiteindelijk met 43 tegen 16 stemmen en de XIde Olympische zomerspelen zouden in 1936 in Berlijn plaatsvinden. In die tijd was het gebruikelijk dat het land dat de Zomerspelen organiseerde, ook de Winterspelen voor zijn rekening nam.

Niet iedereen in Duitsland was hier gelukkig mee. De wankelende republiek van Weimar kampte met politieke en sociale onrust, grote economische problemen en telde vijf miljoen werklozen.

Hitlers machtovername in januari 1933 stelde het IOC voor een veranderde situatie, de Spelen waren immers toegekend aan de democratische Weimar Republik en met het aan de macht komen van Hitler was er van een democratische republiek niet langer sprake. Er waren discussies of in het fascistische Duitsland met zijn discriminering van andersdenkenden en rassenleer nog wel de Olympische gedachte achter de spelen gewaarborgd zou zijn.

De Olympische beweging kreeg al snel te maken met de rassentheorieën van de nazi's. Nog geen jaar nadat Hitler aan de macht was gekomen, berichtte de Britse Jewish Chronicle dat vrijwel alle joodse sportorganisaties in Duitsland waren ontbonden. Het IOC boog zich over de joodse kwestie maar liet zich overtuigen door zijn Duitse leden, die verklaarden dat joden in principe niet uitgesloten werden van de Duitse ploeg die zich prepareerde op de Berlijnse Spelen. In het buitenland bleef in elk geval een aantal mensen Duitsland kritisch volgen en daar een boycot niet denkbeeldig was besloten de nazi's tot een tegemoetkoming. Ze namen een in Californië levende halfjoodse schermster op in de Olympische ploeg. De selectie van deze Helene Mayer moest de wereld in de waan brengen dat "iedereen" kon meedoen.

De periode 1931 - 1936

Vervolg geschiedenis en de bouw van het dorp

Volgende pagina

Lees verder op de volgende pagina

 

Over deze website

 

Pagina bijgewerkt: 1-may-16