Het Olympisch Dorp van 1936

Inleiding | Plattegrond Dorp | Geschiedenis en Bouw 1931 - 1936 | De Spelen 1936 | Duitse Kazerne 1936 - 1945 | Russische Kazerne 1945 - 1992 | Heden 2007

1936 - 1945 Duitse Kazerne - Opleidingsinstituut van de Wehrmacht

Na het einde van de Olympische Spelen nam de Wehrmacht het gebouwencomplex zoals gepland in gebruik. Vanaf december 1936 werd er een infanterieschool en het eerste bataljon van het infanterie opleidings regiment gevestigd. Met de militairen trok er een nieuwe geest het dorp binnen. De legerleiding en staf betrokken het ontvangstgebouw en de voormalige Halle der Nationen werd officiersmess. In het Hindenburghaus werd de infanterieschool ondergebracht.

Ontvangstgebouw

Het Speisehaus der Nationen werd omgebouwd tot militair hospitaal en kon op 18 augustus 1937 weer geopend worden als een van de modernste legerhospitalen van die tijd. Foto boven: Na het einde van de Olympische Zomerspelen werd het dorp "de mooiste kazerne ter wereld". Het opschift "Infanterieschule" boven de onderdoorgang duidt op de nieuwe bewoners.

Militair Hospitaal - Olympia-Lazarett Döberitz

De ziekenkamers met in totaal 150 bedden lagen in de ruimtes met de zonnige terrassen op het zuiden. Door de openslaande deuren konden patiënten zo met bed en al op het terras gereden worden. In deHaus Berlin 1941 voormalige sporters woningen werden nog eens 150 bedden gerealiseerd voor het personeel van het ziekenhuis.

Het voormalige Olympisch dorp was voortaan in tweeën gedeeld; een onzichtbare grens tussen het onderste deel met de infanterieschool en het bovenste gedeelte met het lazaret mocht niet overschreden worden. Het hele terrein was bovendien hermetisch afgesloten en zelfs de in de dienstwoningen levende kinderen mochten geen bezoek van hun schoolkameraadjes ontvangen.

Het is niet helemaal duidelijk wat er nu precies met het ontvangstgebouw gebeurd is. In 1944 schoot de Wehrmacht een boven het Olympische Dorp vliegend Engels vliegtuig neer dat bij het neerstOlympia Lazarettorten op verschillende plaatsen in het dorp schade veroorzaakte. Bekend is ook dat het gebouw in april 1945 zwaar beschadigd is bij een bombardement op een nabij gelegen spoorweg emplacement. Een deel van het bouwpuin is waarschijnlijk hergebruikt om huizen in de omgeving op te knappen. Men gaat er nu vanuit dat rond 1953 de ruïne is opgeruimd. Vandaag (2007) rest helemaal niets meer van het ontvangstgebouw.

Vanaf midden april 1945 werden talrijke gewonden uit het onder vuur liggende Berlijn naar het Olympia-Lazarett gebracht. Op 22 april bereikte het Rode Leger het Dorp en de laatste nog inzetbare Wehrmachtsoldaten verlieten met de nog aanwezige burgers overhaast het terrein. De gewonde soldaten die niet konden vluchten, bleven achter. Tot midden juli 1945 bleef het ziekenhuis als noodhospitaal in bedrijf.

Met het einde van de oorlog werden Duitse vluchtelingen en uitgebombardeerde families in het Olympische Dorp ondergebracht waar, op een paar uitzonderingen na, de huizen onbeschadigd gebleven waren. Parallel daarmee was het rode leger na de capitulatie van het Duitse rijk het dorp binnengetrokken.

 

Periode 1945 - 1992 - Sovjet-Russische Kazerne

Volgende pagina

Lees verder op de volgende pagina

 

 

 

Pagina bijgewerkt: 2016-05-01