Eitje met bril HomeEitje met bril
 
Vrolijk Pasen!

 

Gezellige Paasdagen

 

Happy Easter!
Vrolijk Pasen! Happy Easter!

Mickey en Pasen

 

Minni Mouse

Hoewel mijn (andere) website voor een groot gedeelte over eieren gaat, de Paaseieren die door Karl Fabergé zijn gemaakt, betekent het Paasfeest meer dan Paaseieren. Hieronder een kleine uitleg, eerst over Paaseieren in het algemeen, daarna over het Paasfeest.

Het Paasei

Een paasei is een beschilderd of beplakt ei of chocolade ei, dat met Pasen wordt verstopt. De verstopte eieren worden vaak toegeschreven aan de paashaas!

Deze traditie is oorspronkelijk bekend in de Angelsaksische wereld, alhoewel ze ook al tientallen jaren gebruik is in de Lage Landen. De traditie komt voort uit prechristelijke lenterituelen, waarin eieren en hazen een belangrijke rol speelden als vruchtbaarheidssymbolen.

In het Joodse feest Pesach, waarin de uittocht uit Egypte wordt herdacht, wordt een hardgekookt of gebraden ei neergelegd op de schotel die op de sederavond wordt gegeten, samen met de botjes van een lam. Dit staat symbool voor het offer dat de joden de avond voor de uittocht brachten.

Ook in Slavische landen zoals Polen zijn eieren bekend als vruchtbaarheidssymbolen, gebruikt tijdens lenterituelen. Een traditie bekend staande als "pisanki" creëert veelgekleurde eieren. Fabergé creëerde uitbundige, met juwelen versierde paaseieren voor de Russische tsaren.

In computerprogramma's, op DVDs, op CDs en in boeken wordt de term easter egg ook wel gebruikt om verborgen extra's aan te duiden. Men moet hierbij denken aan extra scènes op een DVD, of geheime berichten in broncodes.

Pasen

Pasen is in de christelijke traditie het belangrijkste liturgische feest. Met Pasen, of het paasfeest, herdenken gelovigen het lijden en de kruisdood van Jezus Christus en vieren zij zijn opstanding, ook wel 'verrijzenis' genoemd, uit de dood. De oorsprong van het christelijke paasfeest ligt in de joodse traditie. Het joodse Pesach of Pascha is nauw verbonden met de uittocht uit Egypte, de Exodus. De viering en herdenking hiervan werd volgens het bijbelboek Exodus de avond voor de uittocht ingesteld en is de eeuwen door in verschillende vormen bewaard gebleven. Met het paasfeest wordt ook uitgezien naar de verwachte wederkomst van Jezus Christus op aarde.

De Rooms-katholieke Kerk kent de traditie van de Kruisweg, een uitbeelding van de lijdensgang van Christus. Tijdens de paasdagen worden, met name in de Rooms-katholieke streken, passiespelen uitgevoerd. Het bijwonen van uitvoeringen van Passiemuziek van met name Bach is bij gelovigen en in feite meer nog bij niet-gelovigen een populaire vorm van paasviering.

De seculiere paasviering komt onder andere tot uiting in de paashaas en paaseieren, een symbool van nieuw leven. Het paasfeest is voor niet-christenen daarmee een lentefeest geworden.

Carnaval, Aswoensdag, de Vastentijd en Palmpasen zijn vanouds voorbereidingen voor de paasviering.

Pasen Kleurplaat

Paasboeken

Pasen valt de komende jaren op de volgende data:

16 april 2017
1 april 2018
21 april 2019
12 april 2020
4 april 2021
17 april 2022
9 april 2023
31 maart 2024
20 april 2025
5 april 2026

 

Bron gegevens Pasen: o.a.
Wikipedia NL
Disney afbeeldingen:
Mickeysplace
Data Pasen

 

De Paasdata

Het joodse Pesach en het christelijke paasfeest kunnen qua tijd ver uiteen liggen.

Het joodse Pesach begint op de avond van de 14e Nisan (omstreeks maart/april). De 14e Nisan valt op de dag dat het volle maan is en in de maand waarvan de 14e dag, van de nieuwe maan af gerekend, valt op of na de lente-equinox.

Het christelijke paasfeest (1e paasdag) begint volgens de christelijke kalender op de eerste zondag na de eerste volle maan vanaf het begin van de lente (20/21 maart). Daardoor kan het christelijke paasfeest in een periode van 34 dagen vallen, van 22 maart tot 25 april. Overigens valt Pasen in de Orthodoxe kerken zoals de Grieks Orthodoxe kerk om de zoveel jaar, dus niet ieder jaar, samen met dat van westerse kerken.

Mickey EggMinni Eggs

Pasen 2008

Het jaar 2008 is de vroegste Pasen die de meesten van ons ooit zullen meemaken! Alleen mensen van 95 jaar en ouder hebben ooit een zo vroege Pasen meegemaakt, en niemand van ons zal ooit nog een vroegere Pasen meemaken! Hier zijn de feiten:

1. De vorige keer dat Pasen zo vroeg (23 maart) viel was in 1913; de volgende keer dat Pasen op 23 maart zal vallen is in het jaar 2228 (over 220 jaar dus!)

2. De volgende keer dat Pasen een dag vroeger zal vallen, op 22 maart, zal pas zijn in het jaar 2285, over 277 jaar dus!

3. De laatste keer dat Pasen viel op 22 maart was in het jaar 1818. Dus, niemand die vandaag in leven is, heeft ooit een vroegere Pasen meegemaakt of zal ooit een vroegere Pasen meemaken dan in het jaar 2008!
© Mieks 2005-2008 brilei


Gebakken eitjeBijgewerkt: 2018-08-02 Gebakken eitje

Alle thema-pagina's