Groetjes van Miek!

Klavertje vierLogo MieksKlavertje vier

St. Patrick's muis

Welkom! Welcome!

17 maart, Sint Patrick's dag!

Een gezellige Sint Patricks Dag
!
Wishing you a happy Saint Patrick's Day!

De pot met goud!

Balonnen Happy St. Patrick's day!!

 

Bloempot met klavertjes

Welkom!

De Ierse Feestdag Sint Patrick's Day wordt ieder jaar gevierd op 17 maart, de sterfdag van Sint Patrick die Ierland bekeerde tot het Christendom. Sint Patrick gebruikte een klaverblad om de drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te demonstreren. Het klaverblad is daarom één van de symbolen van deze dag. De kleur groen is een ander symbool en staat voor het begin van de lente.

De klaver, door de Kelten "seamroy" (nu shamrock) genoemd, was een heilige plant in oud Ierland omdat hij de wedergeboorte van de lente symboliseerde. In de zeventiende eeuw, is de klaver een symbool van nieuw Iers nationalisme geworden. Toen de Engelsen begonnen Iers land te bezetten en wetten te maken tegen het gebruik van de Ierse taal en het Katholicisme, begonnen vele Ieren de klaver als symbool te dragen, symbool van hun erfenis en uit ongenoegen met de Engelse wetgeving.

Over Sint Patrick

Een klein beetje meer uitleg over Sint Patrick, de patroonheilige voor álle Ieren over de héle wereld. Sint Patrick's Dag wordt dan ook over de héle wereld door alle Ieren als Nationale Feestdag gevierd!


JEUGD    Groene hoed

Sint Patrick werd geboren rond 385 dichtbij Dumbarton in Schotland als zoon van een edelman. Zijn echte naam zou Maewyn Succat geweest te zijn. Op 16-jarige leeftijd werd Patricius door Ierse plunderaars gevangengenomen en als slaaf verkocht. Als herder leerde hij in eenzaamheid te leven in Gods tegenwoordigheid.

 

St. Patrick's Logo

Kabouter

Na zes jaar hoorde hij een goddelijke stem die zei dat hij scheep moest gaan. Hij wist te ontsnappen naar wat nu Frankrijk is en werd vandaar meegenomen door piraten of handelsreizigers, en landde uiteindelijk op de Engelse westkust. Na een barre tocht slaagde hij er in om bij zijn verwanten terug te keren. Hij werd missionaris en wist vele zieltjes te winnen voor het Katholieke geloof.

Dit viel natuurlijk niet in goede aarde bij de Keltische Druïden en hij werd dan ook meerdere keren gearresteerd en gevangen genomen, maar wist steeds weer te ontsnappen. Hij reisde door heel Ierland en bouwde kerken en kloosters. Ook stichtte hij scholen, en ging ruim dertig jaar door met het bekeren van mensen tot het Christendom. Na die dertig jaar trok hij zich terug in een klooster en stierf op 17 maart, 461.

Blinkie

LEGENDEVORMING

Rond de figuur van Patricius ontstonden tal van legenden. De bekendste daarvan heeft betrekking op het Vagevuur van Patricius, een grot op Station Island in Lough Derg in het graafschap Donegal (sinds begin 13de eeuw bedevaartplaats), waar door Patricius aan berouwvolle zondaars de gelegenheid geschonken zou zijn zich bij hun leven van de helse straffen en hemelse vreugden te overtuigen.

leprechaun leprechaunleprechaun

Balonnen
Saint Patrick


In de beeldende kunst wordt Sint Patrick afgebeeld in bisschoppelijk gewaad met slangen en een klaverblad (shamrock) aan zijn voeten, omdat hij Ierland van de slangen zou hebben bevrijd en het geheim van de Heilige Drievuldigheid aanschouwelijk zou hebben gemaakt, met behulp van een klaverblad.

Kabouter

Een overblijfsel uit oude tijden is de "Leprechaun", dit is een dwerg die eruit ziet als een oud mannetje en gekleed gaat als een schoenmaker, uiteraard in groene kleding, behorende bij St Patrick's Dag. Deze dwerg bezit een pot met goudstukken, en als je hem tegenkomt dan kun je proberen hem over te halen om je naar de pot met goudstukken te brengen, echter, je mag nooit je ogen afwenden van de Leprechaun, want als je dat doet, dan verdwijnt hij, samen met zijn pot met goud! En aan het einde van de regenboog, daar woont hij.....

Pot met goud

Bronnen: Wikipedia, Encarta, diverse internet websites.

Pot met klavertjes

Alle Mieks themapagina's

Klavertjes lijn
pagina gewijzigd: 2018-08-02